آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

برگزاری دومین کافه تک مرکز رشد شهرستان آمل

دومین کافه تک مرکز رشد امل  با حضور اساتید ،دانشجویان ،صاحبان ...
تاریخ انتشار:21:54:10 1396/4/31

دیدار مهندس قلی زاده، صادرکننده نمونه محصولات گلخانه ای کشور با رئیس پارک علم و فناوری مازندران


در این دیدار ضمن معرفی پارک علم فناوری استان مازندران ،بحث و ت ...
تاریخ انتشار:12:41:44 1396/3/29