آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
نشست صمیمی رئیس پارک علم و فناوری مازندران با شرکت های فناور

نشست صمیمی رئیس پارک علم و فناوری مازندران با شرکت های فناور

نشست صمیمی دکتر علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران با ...
تاریخ انتشار:10:45:29 1399/9/1
سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری آمل برگزار شد.

سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری آمل برگزار شد.

سومین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری آمل روز یکشنبه 18 آ ...
تاریخ انتشار:14:33:33 1399/8/19
پنجاه و دومین جلسه جذب و پذیرش واحدهای متقاضی در آمل

پنجاه و دومین جلسه جذب و پذیرش واحدهای متقاضی در آمل

پنجاه و دومین جلسه جذب و پذیرش واحدهای متقاضی در مرکز رشد و نوآوری ...
تاریخ انتشار:14:11:7 1399/8/14
جذب واحدهای فناور جدید در مرکز رشد و نوآوری آمل

جذب واحدهای فناور جدید در مرکز رشد و نوآوری آمل

چهل و هشتمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در روز دوشنبه 21 مهرما ...
تاریخ انتشار:16:8:43 1399/7/21