آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
جذب واحدهای فناور جدید در مرکز رشد و نوآوری آمل

جذب واحدهای فناور جدید در مرکز رشد و نوآوری آمل

چهل و هشتمین جلسه جذب و پذیرش واحدهای فناور در روز دوشنبه 21 مهرما ...
تاریخ انتشار:16:8:43 1399/7/21
ارزیابی شش ماهه از شرکت های فناور آمل

ارزیابی شش ماهه از شرکت های فناور آمل

ارزیابی از عملکرد شرکت ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و ...
تاریخ انتشار:16:4:3 1399/7/21
دورهمی انتقال تجربه و شناسایی توانمندی های شرکت های فناور

دورهمی انتقال تجربه و شناسایی توانمندی های شرکت های فناور

اولین دورهمی انتقال تجربه و شناسایی توانمندی های شرکت های فناور مس ...
تاریخ انتشار:14:5:18 1399/7/15
 فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در بنگاه های صنعتی و معدنی استان مازندران

فراخوان جذب سرباز امریه تاپ در بنگاه های صنعتی و معدنی استان مازندران

وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب طرح توانمندسازی تولید و توسع ...
تاریخ انتشار:13:27:24 1399/7/7