آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت کیمیای بهار نارنج
نام مدیرعامل: اسماعیل خانلرپور چاری

ایده محوری: طراحی پلتفرم خط تولید محصول(SPL) نرم افزار یکپارچه اداری،حسابداری و مالی

تلفن: 01132208161

نمابر: 01132208161

وب سایت: www.Bigsoft.ir

ایمیل: s.khanlarpour@gmail.com

آدرس شرکت: خیابان مدرس-مدرس 9-خیابان آیت اله سعیدی مجتمع تجاری عطر زیستان طبقه دوم واحد 368