آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت فناوران توسعه بازار کورش
نام مدیرعامل: امیرحسین عباسی

ایده محوری: شتابدهنده تخصصی کسب و کارهای مرتبط با دانش آموزان

تلفن: 44442053

نمابر: 44442053

وب سایت: cycoiran.ir

ایمیل: hakpc12@gmail.com

آدرس شرکت: مازندران - آمل - خیابان امام رضا (ع) - جنب مسجد امام رضا (ع) - ساختمان مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل