آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

صفحه اصلی » شرکت های مستقر
مدیرعامل
شرکت تصفیه هوشمند پاسارگاد آمارد
نام مدیرعامل: غلامرضا خلیلی

ایده محوری: تولید پکیج های خانگی حذف آهن با استفاده از فیلترهای کاتالیستی اکسایشی

تلفن: 01143262704

نمابر: 01143262704

وب سایت: -

ایمیل: mohsenkhalili321@gmail.com

آدرس شرکت: مازندران - آمل - خیابان امام رضا (ع) - جنب مسجد امام رضا (ع) - ساختمان مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل