آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
نشست تخصصی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل شرکت های دانش بنیان و فناور

نشست تخصصی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با مدیران عامل شرکت های دانش بنیان و فناور

روز شنبه 8 خرداد 1400 دکتر حاجی پور عضو کمیسیون آموزش و تحقیق ...
تاریخ انتشار:9:27:22 1400/3/11
مزایایی استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی

مزایایی استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی

مزایایی استقرار شرکت های دانش بنیان در شهرکها و نواحی صنعتی 
تاریخ انتشار:14:21:59 1400/3/10
بازدید نماینده مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای فناورانه

بازدید نماینده مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای فناورانه

دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم شریف شهرستان آمل روز شنبه 8 خرداد 1 ...
تاریخ انتشار:8:56:35 1400/3/9
نشست رئیس شبکه توسعه اجتماعی رسالت شعبه شهرستان آمل با شرکت های فناور

نشست رئیس شبکه توسعه اجتماعی رسالت شعبه شهرستان آمل با شرکت های فناور

نشست رئیس شبکه توسعه اجتماعی رسالت شعبه شهرستان آمل با شرکت ه ...
تاریخ انتشار:12:38:11 1400/3/3