آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

تابلوی اعلان

دسترسی سریع

اتوماسیون اداری
سامانه جذب و پذیرش
کانال تلگرام پارک
نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران در شهرستان آمل

نمایشگاه دستاوردهای شرکت های فناور و دانش بنیان استان مازندران در شهرستان آمل

 به همراه رونمایی از محصولات و فناوری های نوین و برگزاری ...
تاریخ انتشار:8:37:52 1400/9/13
پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل برگزار شد.

پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل برگزار شد.

پنجمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل روز یک ...
تاریخ انتشار:8:58:40 1400/9/8
تولید آب شیرین کن حرارتی در مقیاس کوچک برای کمک به مناطق محروم

تولید آب شیرین کن حرارتی در مقیاس کوچک برای کمک به مناطق محروم

پیشران اقتصاد، مدیر تحقیق و نوآوری شرکت دانش بنیان سیستم های ...
تاریخ انتشار:8:22:13 1400/8/26
شرکت شفا زیست ارمون آمل توسط کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان شد

شرکت شفا زیست ارمون آمل توسط کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان شد

شرکت شفا زیست ارمون آمل مستقر در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل با ...
تاریخ انتشار:10:44:6 1400/8/10