آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » رویداد
چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران
» تاریخ انتشار: 1397/7/14
در چهارمین نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی مازندران که از بیست چهارم تا بیست و پنجم مهر نود و هفت در مرکز علمی کاربردی فذا آمل برگزار می شود ، شرکت های دانش بنیان و کارخانه های تولیدی بزرگ مازندران ، آمادگی کامل برای استخدام و خرید فناوری دارند .
این فرصت طلایی را از دست ندهید .
لطفا به همه دوستان اطلاع رسانی کنید تا در کمک به توسعه زندگی شغلی آنان سهمی داشته باشیم .