آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » رویداد
استارت آپ ویکند بین المللی صنعت برق
» تاریخ انتشار: 1398/12/5
این رویداد در جهت حمایت از کسب و کارهای مبتنی بر ایده های نو و تجاری سازی آنها در حوزه صنعت و در کنار آن حل چالش موجود در صنعت برگزار می شود. شرکت توزیع برق استان آذربایجان شرقی با هدف مشارکت دادن دانشگاهیان و متخصصین این حوزه در رفع چالش های موجود در این صنعت، تصمیم به برگزاری رویداد بزرگ صنعت برق کشور با همکاری مرکز رشد و نوآوری دانشگاه تبریز نموده است.