آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

نام مدیر :

محمد ابراهیم پور

سمت :

مدیر مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل

رزومه:

رزومه تحصیلی: 1: کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 2: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - شبکه های کامپیوتری رزومه کاری: 1: عضو دبیرخانه منطقه 2 فناوری اطلاعات دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری کشور 2: مسئول فناوری اطلاعات پارک علم و فناوری مازندران 3: مدیر مرکز توانمندسازی و تسهیل گری کسب و کارهای نوپا فاوا مازندران 4: عضو کمیسیون کسب و کارهای نو سازمان نظام صنفی رایانه ای مازندران 5: کارشناس مرکز رشد و نوآوری آمل


نام نماینده پارک در مرکز:
نام کارشناس:

ابراهیم اسمعیلی