آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » معرفی مرکز رشد
مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان آمل وابسته به پارک علم و فناوری مازندران
» بروز شده در : 1398/8/11

زمینه های فعالیت این مرکز با توجه به توانمندی های منطقه و منطبق با برنامه های توسعه استان مازندران در حوزه های زیر تمرکز می یابد:

۱- صنعت با اولویت ریخته گری و قطعه سازی   40%

2- صنایع غذایی و کشاورزی با اولویت برنج و گیاهان داروئی    40%

3- سایر حوزه ها     20%