آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

برخورداري از مزاياي عمومي (مانند فضاي کارگاهي، آزمايشگاهي و اداري)
وجود 6 پژوهشكده در زمينه‌هاي تخصصي مختلف مانند فناوريهاي شيميايي، زيست فناوري، مکانيک، کشاورزي، مواد پيشرفته و انرژيهاي نو، برق و فناوري اطلاعات
وجود بيش از 100 عضو هيات علمي و 60 کارشناس و تکنيسين خبره
آزمايشگاهها، کارگاه ها و پايلوت پلنت‌ها