آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا

-دفتر کار 
-اینترنت
 - تجهیزات اداری
- سرمایش و گرمایش
- اتوماسیون و شبکه
- خدمات اداری
- خدمات عمومی
- حراست
- آب برق
-پذیرایی
-اتاق جلسات
-اتاق کنفرانس
- خدمات فنی و تخصصی
-آزمایشگاه و کارگاه ها
- خدمات آموزشی
- ارائه خدمات مشاوره حقوقی در زمینه مدیریت فکری و حقوق انتقال فناوری
- خدمات پشتیبانی
- خدماتIT
- اطلاع رسانی و تبلیغات
- حمایت های قانونی
- حمایت های مالی اعتباری
- اعتبارات غیرمستقیم
- خدمات مخابراتی
–خدمات ثبت اختراع
- کمک به حضور واحدهای فناور در نمایشگاهها و جشنواره های منطقه ای، ملی و بین المللی