آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » اخبار
اولین نشست مدیر مرکز رشد و نوآوری آمل با شرکت های دانش بنیان
» تاریخ انتشار: 10:0:6 1399/4/14
اولین نشست مدیر مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل با شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و واحدهای فناور این شهرستان روز چهارشنبه 11 تیرماه 1399 در ساختمان جدید برگزار شد.

» تصاویر بیشتر :