آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » اخبار
گفتگوی فناوران مرکز رشد و نوآوری آمل با رادیو مازندران
» تاریخ انتشار: 7:39:15 1399/7/2
مصاحبه صدای مرکز مازندران با شرکت های مستقر در مرکز رشد و نوآوری آمل روز سه شنبه 1 مهرماه 1399 در سالن جلسات این مرکز برگزار شد. 

» تصاویر بیشتر :