آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » اخبار
بازدید نماینده مردم شریف شهرستان آمل در مجلس شورای اسلامی از دستاوردهای فناورانه
» تاریخ انتشار: 8:56:35 1400/3/9
دکتر رضا حاجی پور نماینده مردم شریف شهرستان آمل روز شنبه 8 خرداد 1400 بمنظور آشنایی و رفع موانع تولید از دستاوردهای فناورانه و دانش بنیان مستقر در مرکز رشد و نوآوری آمل بازدید نمودند.

» تصاویر بیشتر :