آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » اخبار
استفاده از ظرفیت های مختلف شهرستان آمل جهت تقویت تیم های استارتاپی و شرکت های دانش بنیان
» تاریخ انتشار: 13:47:58 1400/5/9
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان آمل با مدیر مرکز رشد واحدهای فناور آمل روز سه شنبه 5 مرداد ماه سال 1400 دیدار کردند.
در این دیدار مسائل مختلفی پیرامون تقویت تیم های استارتاپی شهرستان، اعطای تسهیلات کم بهره و استفاده از ظرفیت طرفین برای توسعه اشتغال پایدار اقشار آسیب پذیر در شرکت های دانش بنیان مطرح شد.

» تصاویر بیشتر :