آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » اخبار
حضور مدیر شبکه نوآوری و فناوری مازندران در شهرستان آمل
» تاریخ انتشار: 10:43:37 1400/8/8
دکتر مهدی زاده مدیر شبکه نوآوری و فناوری مازندران بمنظور توسعه شبکه و ارائه خدمات در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل حضور یافتند.

» تصاویر بیشتر :