آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » اخبار
شرکت شفا زیست ارمون آمل توسط کارگروه ارزیابی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان شد
» تاریخ انتشار: 10:44:6 1400/8/10
شرکت شفا زیست ارمون آمل مستقر در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل با محصول تولید بیوسیمیلار داروی پرولوکین (اینترلوکین 2 انسانی) و افزایش نیمه عمر سرمی آن توسط کارگروه ارزیابی صلاحیت دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانش بنیان شد.
روابط عمومی مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل این موفقیت را به مدیرعامل و کارکنان شرکت شفا زیست ارمون آمل تبریک عرض می نماید.

» تصاویر بیشتر :