آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » اسلایدشو
شبکه نوآوری و فناوری مازندران راه حل توسعه خدمات فناوری
» تاریخ انتشار: 13:42:34 1398/8/11
معماري کلي شبکه نوآوري و فناوري مازندران
- اعضاء شبکه نوآري و فناوري استان مازندران مي‌توانند محصولات و خدمات خود را بر بستر شبکه به ديگر اعضا شبکه ارائه کنند.
- يک سيستم که توسعه دهندگان قادر خواهند بود تا سامانه‌ و نرم‌افزارهاي خود را بر بستر آن پياده سازي نمايند.
- يک ساختار پلتفرمي که اعضاي شبکه (ارائه کننده و متقاضي خدمت) امکان استفاده از آن را دارند.
- کليه پرداخت‌ها در نرم‌افزارهاي تحت اين شبکه از درگاه واحد شبکه صورت مي‌گيرد.
- توسعه دهندگان نرم افزار مي‌توانند نرم افزار هاي خود را مطابق پروتکل مربوطه در شبکه قرار دهند.
- دسترسي به نرم افزارها از طريق سامانه شبکه به صورت مستقيم ميسر مي‌باشد.


اهداف شبکه نوآوري
هدف اصلي از تاسيس اين شبکه کمک به توسعه اکوسيستم نوآوري و فناوري و ايجاد ساز وکار ارتباطي بين کنشگران مختلف در اين حوزه مي باشد.