آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » تفاهم نامه
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون ملی یونسکو و پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 1395/9/22
در نشست بررسی توانمندی و ظرفیت های علمی و آموزشی استان مازندران تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون ملی یونسکو جمهوری اسلامی ایران و پارک علم و فناوری مازندران منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی پارک: دکتر نصیری قیداری رئیس کمیسیون ملی یونسکو و دکتر علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران  تفاهم نامه همکاری بین کمیسیون ملی یونسکو و پارک علم و فناوری مازندران جهت استفاده مطلوب از ظرفیت ها و توانایی های علمی و پژوهشی امضاء نمودند.
این تفاهم نامه با هدف کمک به توسعه علم و فناوری در استان مازندران و در سطح کشور با استفاده از ظرفیت ها و تعاملات بین المللی و با تکیه بر گسترش فرهنگ کار آفرینی در راستای صیانت از محیط زیست، کاهش فقر، ارتقای سلامت سطح زندگی جامعه، کشاورزی سالم و ترویج گفتمان علم و فناوری در بین جوانان و نخبگان در 4 ماده، 11 بند و 3 نسخه به امضاء رسید .