آرم پارک علم و فناوری مازندران

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

آرم شرکت فذا
صفحه اصلی » تفاهم نامه
انعقاد تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و پارک علم و فناوری مازندران
» تاریخ انتشار: 1395/9/22
دکتر قلی پور و دکتر علی معتمدزادگان در روز چهارشنبه سوم تیر ماه 94 تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل و پارک علم و فناوری مازندران امضاء نمودند.
به گزارش روابط عمومی پارک: با حضور دکتر علی معتمدزادگان رئیس پارک علم و فناوری مازندران در محل دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل  تفاهم نامه همکاری بین پارک علم و فناوری مازندران و دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل به منظور بهره گیری از تخصص علمی، تحقیقاتی، آموزشی و کاربردی متقابل در امر توسعه علمی، فناوری و تبادل تجارب طرفین منعقد گردید.
این تفاهم نامه با هدف بهره گیری از ظرفیت ها، توانایی ها و امکانات دانشگاه و پارک در جهت گسترش فعالیت های علمی، آموزشی، پژوهشی و فناوری جهت استفاده از ظرفیت های طرفین در شناسایی، جذب، هدایت و حمایت از طرح های دانش بنیان و فناوری های نوین در راستای پیشرفت استان مازندران در زمینه سلامت، ایمنی غذایی و تولید فرآورده های غذایی ارگانیک در 6 ماده و در 3 نسخه به امضاء رئیس پارک علم و فناوری مازندران و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل رسید.
در ادامه: دکتر معتمدزادگان از ظرفیت های علمی و آموزشی و همچنین امکانات و تجهیزات پژوهشی و فناوری آن دانشگاه بازدید نمود.